Danh sách câu danh ngôn

If I fail, I try again, and again, and again,…
Nick Vujicic -Diễn giả người Úc