Danh sách câu danh ngôn

Tôi tin rằng giáo viên là người quan trọng và chịu nhiều trọng trách nhất của xã hội vì những nỗ lực trong nghề nghiệp của họ ảnh hưởng tới số phận của cả trái đất.
Bác sĩ Helen Caldicot người Úc

Góc thư giãn

Đúng nghề

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

– Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ?

Lịch sự kiện