Danh sách câu danh ngôn

Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi.
Barack Obama -Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ