Danh sách câu danh ngôn

Chúng ta sống trong một thế giới mà kỹ năng giá trị nhất mà bạn có thể bán được là kiến thức.
Barack Obama -Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ

Tin tức - Sự kiện

BVU tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Chỉ số đánh giá thực hiện công việc – KPIs”

Sau buổi tập huấn, nhà trường sẽ triển khai xây dựng KPIs theo quy trình đã được hướng dẫn và áp dụng trong năm học ‎‎2017-2018. Với những chỉ số KPIs hết sức cụ thể, có thể định lượng được… chắc chắn sẽ góp phần tạo động lực cho các cá nhân, đơn vị không ngừng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.