Danh sách câu danh ngôn

Đã mất công nghĩ, tại sao bạn không nghĩ lớn?
Donald Trump - Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ