tuyen sinh
 

Tin tức - Sự kiện

Trong năm học 2016-2017, năm học đầu tiên nhà trường thực hiện định hướng trở thành "Trường Đại học sáng tạo", Ban chấp hành đoàn Trường cũng triển khai nhiều hoạt động để không chỉ tiếp tục nêu cao tinh thần nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ BVU mà còn khơi dậy ý thức, tinh thần sáng tạo mọi lúc, mọi nơi cho sinh viên toàn trường.


 
«
»
 

Thông tin hợp tác Quốc tế

Thông tin hợp tác Quốc tế