Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”

Nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho kỷ niệm 10 năm thành lập truờng Ðại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Khoa Khoa học cơ bản tổ chức hội thảo khoa học: "HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CON NGUỜI". Mục đích hội thảo tạo điều kiện cho các giảng viên, sinh viên truờng có thể tham dự, trao đổi, thảo luận về cuộc đời, sự nghiệp, tư tuởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tìm ra những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.