Danh sách câu danh ngôn

Mục đích là thứ tạo ra hạnh phúc thật sự
Mark Zuckerberg - Người sáng lập Facebook