BVU phối hợp với CEA SAIGON tổ chức Lễ bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Sau 05 ngày làm việc chuyên nghiệp, trung thực, khách quan và chính xác, sáng 23/4/2024, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Sài Gòn (CEA SAIGON) tổ chức Lễ bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

𝐁𝐕𝐔 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐂𝐄𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐋𝐞̂̃ 𝐛𝐞̂́ 𝐦𝐚̣𝐜 𝐊𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝟎𝟒 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃
Các chương trình khảo sát chính thức kiểm định chất lượng đợt này gồm: 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐋𝐲́ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐝𝐚̣𝐲 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̣̂ 𝐦𝐨̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡.

Tham dự Lễ bế mạc, về phía Đoàn Khảo sát Đánh giá ngoài gồm có: NGƯT.TS. Nguyễn Kim Dung – Giám đốc CEA-Sài Gòn – Trưởng Đoàn Khảo sát; PGS.TS Đỗ Hạnh Nga – Phó Giám đốc CEA-Sài Gòn, Thành viên thường trực; ThS Hà Thị Phương Minh – Kiểm định viên CEA-Sài Gòn – Thư ký đoàn; PGS.TS Đỗ Đình Thái – Thành viên; TS Nguyễn Thị Minh Hồng – Thành viên; TS Trần Công nghiệp – Thành viên; TS Nguyễn Duy Mộng Hà – Thành viên.
Về phía Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu có PGS.TS.LS Nguyễn Thị Hoài Phương – Hiệu trưởng Nhà trường, quý thầy cô Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, các thành viên Hội đồng tự đánh giá và các giảng viên, nhân viên, học viên BVU.

𝐁𝐕𝐔 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐂𝐄𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐋𝐞̂̃ 𝐛𝐞̂́ 𝐦𝐚̣𝐜 𝐊𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝟎𝟒 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃

Sau 05 ngày khảo sát chính thức (từ 19/4 đến 23/4/2024) Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá hồ sơ minh chứng, phỏng vấn cán bộ, giảng viên, học viên, cựu học viên, nhà tuyển dụng; khảo sát cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng liên quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 11 tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này được phân bổ thành các nhóm tiêu chuẩn về chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, nguồn lực và đầu ra.
NGƯT. TS Nguyễn Kim Dung – Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài cho biết: Bên cạnh việc Nhà trường chuẩn bị một cách tốt nhất các nội dung liên quan để Đoàn tiến hành đánh giá khách quan, trung thực, chuyên nghiệp, Đoàn rất ấn tượng với tỷ lệ có việc làm và thăng tiến của học viên sau khi ra trường cũng như sự hài lòng của các nhà tuyển dụng với chất lượng đào tạo của học viên BVU.𝐁𝐕𝐔 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐂𝐄𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐋𝐞̂̃ 𝐛𝐞̂́ 𝐦𝐚̣𝐜 𝐊𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝟎𝟒 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃Trong khuôn khổ buổi Lễ, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài lần lượt trình bày báo cáo kết quả kiểm định 11 tiêu chuẩn của 04 chương trình đào tạo. Ở mỗi tiêu chuẩn, ngoài việc chỉ ra những điểm mạnh chung và riêng của từng ngành, Đoàn đưa ra những khuyến nghị hữu ích cho Nhà trường để bổ sung, cải tiến trong thời gian tới.𝐁𝐕𝐔 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐂𝐄𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐋𝐞̂̃ 𝐛𝐞̂́ 𝐦𝐚̣𝐜 𝐊𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝟎𝟒 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃PGS.TS.LS Nguyễn Thị Hoài Phương, Hiệu trưởng Nhà trường trân trọng và ghi nhận những khuyến nghị của Đoàn Đánh giá ngoài, đồng thời khẳng định BVU luôn chú trọng cải tiến các mặt hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tất cả các trình độ. PGS.TS.LS Nguyễn Thị Hoài Phương gửi lời cảm ơn tới Đoàn đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Sài Gòn đã giúp Nhà trường có những thông tin bổ ích, quan trọng trong việc ra các quyết định quản trị và cải tiến các hoạt động của Nhà trường.

𝐁𝐕𝐔 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐂𝐄𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐋𝐞̂̃ 𝐛𝐞̂́ 𝐦𝐚̣𝐜 𝐊𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝟎𝟒 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃Kết thúc đợt khảo sát chính thức, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Sài Gòn và Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký Biên bản hoàn thành Đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của BVU. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của BVU, đánh dấu sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Nhà trường trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo./.

Bài viết liên quan

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu ký MOU với Thành phố Izumiotsu, Tỉnh Osaka
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu ký MOU với Thành phố Izumiotsu, Tỉnh Osaka
22/05/2024By
BVU Đón Tiếp ISCO Hướng Tới Hợp Tác Giáo Dục Và Việc Làm Cho Sinh Viên Ngành Công Nghệ Thông Tin
BVU Đón Tiếp ISCO Hướng Tới Hợp Tác Giáo Dục Và Việc Làm Cho Sinh Viên Ngành Công Nghệ Thông Tin
17/05/2024By
Trao học bổng “Học không bao giờ cùng” cho 3 nữ tiến sĩ và 4 sinh viên vượt khó của BVU
Trao học bổng “Học không bao giờ cùng” cho 3 nữ tiến sĩ và 4 sinh viên vượt khó của BVU
15/05/2024By
BVU tổ chức giao lưu với thí sinh Hoa Hậu và Quán Quân Siêu Mẫu Thể Hình Thế Giới 2024
BVU tổ chức giao lưu với thí sinh Hoa Hậu và Quán Quân Siêu Mẫu Thể Hình Thế Giới 2024
13/05/2024By
BVU Long Trọng Tổ Chức Lễ Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2024
BVU Long Trọng Tổ Chức Lễ Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2024
27/04/2024By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ