Phòng một cửa BVU

Trải nghiệm các dịch vụ hành chính liên quan trong quá trình học tập tại BVU một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả. Đảm bảo tối ưu thời gian xử lý các thủ tục hành chính.

GIỚI THIỆU

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc trao đổi và tiếp nhận thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các đơn vị trực thuộc nhà trường.

b) Tăng tính công khai, chuyên nghiệp và từng bước số hóa tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên.

2. Yêu cầu

a) Quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa đối với sinh viên phải được triển khai thống nhất và đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, và dưới sự chỉ đạo và giám sát của Ban giám hiệu.

b) Các đơn vị chức năng công bố các thủ tục hành chính, quy trình, yêu cầu hồ sơ phải nộp, thời gian trả kết quả để nhà trường duyệt và công khai cho sinh viên.

c) Các thủ tục hành chính thực hiện thí điểm đều được giao dịch trực tuyến (hoặc trực tiếp). Sinh viên đến nhận kết quả tại Hệ thống một cửa theo thời gian đã công bố.

II. NỘI DUNG:

Công tác đào tạo – Công tác sinh viên – Công tác đoàn, hội, câu lạc bộ – Đời sống, sinh hoạt, học phí – Công tác chính trị, xã hội….

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Bước 2: Kiểm tra, thực hiện

Bước 3: Phản hồi, lưu hồ sơ

NỘI DUNG CỤ THỂ

Mượn phòng học, hội trường

Hướng dẫn: Sinh viên nộp phiếu yêu cầu tại một cửa (có xác nhận của lãnh đạo khoa chủ quản) → Phòng Hành chính nhân sự kiểm tra lịch sử dụng phòng học hội trường → một cửa thông báo kết quả cho sinh viên.

Thời gian xử lý: 1 ngày

Biểu mẫu, giấy tờ kèm theo: Biểu mẫu mượn phòng

Nơi tiếp nhận: Phòng 1.110 Cơ sở 1 số 80 Trương Công Định, P3, Tp. Vũng Tàu

Nhân sự phụ trách: CV Nguyễn Ngọc Tài

Đăng ký ở KTX

Hướng dẫn: Sinh viên đến một cửa nêu yêu cầu → Ban quản lý KTX kiểm tra → một cửa thông báo kết quả cho sinh viên và sinh viên đến KTX làm thủ tục nộp tiền và nhận phòng.

Thời gian xử lý: 1 ngày

Biểu mẫu, giấy tờ kèm theo: Biểu mẫu đăng ký KTX

Nơi tiếp nhận: Phòng 1.110 Cơ sở 1 số 80 Trương Công Định, P3, Tp. Vũng Tàu

Nhân sự phụ trách: CV Nguyễn Ngọc Tài

Công tác đoàn vụ

Hướng dẫn: Sinh viên nộp phiếu yêu cầu tại một cửa → Đoàn trường thực hiện yêu cầu → một cửa thông báo, trả kết quả cho sinh viên.

Thời gian xử lý: 1 ngày

Biểu mẫu, giấy tờ kèm theo: Biểu mẫu đoàn hội

Nơi tiếp nhận: Phòng 1.110 Cơ sở 1 số 80 Trương Công Định, P3, Tp. Vũng Tàu

Nhân sự phụ trách: CV Nguyễn Lý Xuân Minh

Xét, thôi, bao lưu học tập

Hướng dẫn: Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → Khoa chủ quản → Phòng Đào tạo làm quyết định trình Hiệu trưởng → một cửa thông báo kết quả cho sinh viên 

Thời gian xử lý: 1 ngày

Biểu mẫu, giấy tờ kèm theo: Biểu mẫu liên quan

Nơi tiếp nhận: Phòng 1.110 Cơ sở 1 số 80 Trương Công Định, P3, Tp. Vũng Tàu

Nhân sự phụ trách: CV Nguyễn Thị Chúc

Nhân sự phụ trách

Ths Nguyễn Lý Xuân Minh

Giám đốc

Đặng Thị Chúc

Chuyên viên

thông tin hỗ trợ

Thời gian làm việc (Thứ 2 - Thứ 6)
Buổi sáng7h30 - 11h30
Buổi chiều13h30 - 17h30
Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên

Phòng 1.110 – Cơ sở 1 Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu
Số 80 Trương Công Định, P3, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại : 1900 633 069
Zalo : 035 994 6868
Giám đốc: Ths Nguyễn Lý Xuân Minh
Điện thoại: 1900 633 069

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ