BVU Hợp tác

Với mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho người học, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu chủ động đẩy mạnh ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác thường xoay quanh vấn đề tạo cơ hội giáo dục và việc làm cho sinh viên với những trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu thế giới, như: liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên – sinh viên, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo bậc sau đại học, hỗ trợ việc làm cho sinh viên,… Việc triển khai các chương trình trao đổi, hợp tác quốc tế tạo cơ hội cho sinh viên học tập và trải nghiệm những chương trình thực tế làm hành trang cho sự phát triển của sinh viên trong tương lai.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ