Học ở trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, đi thực tập ở Nhật Bản

Ngày đăng: 09/07/2020
Câu chuyện học ở trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU), đi thực tập ở Nhật Bản không còn là mới...