Hội thảo

Thông tin về hội thảo Insyma 17 tổ chức tại BVU
20/01/2020
Hội thảo chuyên đề quốc tế về quản lý (International Annual Symposium on Management-INSYMA) là một sự kiện khoa học đã được tổ chức thành công trong 16 năm và năm 2020 tới đây là lần thứ 17 hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 20/02/2020 với chủ đề "Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật số". Hội thảo kêu gọi viết bài từ các nhà nghiên cứu, học giả để thảo luận về các chủ đề kinh doanh và quản lý khác nhau. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là gi...