Thông tin Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (cập nhật)

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ trở thành một khoa lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo, có uy tín cao trong nước, quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

SỨ MẠNG

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ là khoa định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khoa xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo là giá trị hàng đầu, là nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng hợp tác, cạnh tranh và phát triển của nhà trường.

Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi mà Khoa theo đuổi. Sinh viên do Khoa đào tạo phải được trang bị những năng lực hiện đại và phù hợp nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh phù hợp với nhu cầu của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, của quốc gia, hội nhập khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

Sáng tạo được coi là đặc tính vô cùng quan trọng của đào tạo đại học trong bối cảnh thay đổi quá nhanh ở Việ Nam cũng như quốc tế. Với giá trị cốt lõi là sáng tạo, Khoa mong muốn và cố gắng thích ứng đối với các điều kiện môi trường luôn thay đổi.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Triết lý giáo dục “Nhân bản”, xây dựng thế hệ sinh viên đủ 5H: Heart – Biết yêu thương, Head – Có trí tuệ, Hand – Biết làm việc, Health – Có sức khỏe, Human – Trở thành con người hoàn thiện đầy nhân bản.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Năm 2007, Khoa Điện-Điện tử thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHBRVT ngày 28/4/2007 và Khoa Công nghệ thông tin thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-ĐHBRVT ngày 28/4/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 2017, Viện Công nghệ thông tin – Điện-Điện tử thành lập theo quyết định số 872/QĐ-BVU ngày 01/03/2017 Hiệu Trưởng Trường Đại học Bà Rịa–Vũng Tàu trên cơ sở sáp nhập hai khoa: Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Điện-Điện tử.

Năm 2020, Khoa Công nghệ Kỹ thuật – Nông nghiệp Công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 935/QĐ-BVU ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu trên cơ sở sát nhập bộ môn Toán – Lý (Trung tâm Đào tạo đại cương) và 4 ngành của Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển (Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Thực phẩm) vào Viện Công nghệ thông tin – Điện – Điện tử

Bài viết liên quan

KHOA KĨ THUẬT- CÔNG NGHỆ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K2023
17/09/2023By
Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp Đại học đợt 1/2023.
25/04/2023By
Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ĐH-CĐ chính quy đợt 1/2023
24/04/2023By
Thông báo mở cổng 951 cơ sở 3
21/04/2023By
Thông báo đăng ký học tập học kỳ 3 năm học 2022-2023
By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ