Thông tin tuyển sinh (khoa KT-CN)

Category

Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ chúc mừng 23 bạn sinh viên trong danh sách đạt học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 loại Giỏi...

Thông tin Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (cập nhật)

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN Đến năm 2030, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ trở thành một khoa lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo,...