Thông tin tuyển sinh (khoa KT-CN)

Category

Thông tin Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (cập nhật)

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN Đến năm 2030, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ trở thành một khoa lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo, có uy tín cao trong nước, quốc tế trong lĩnh...