Hướng dẫn cách quản lý, sử dụng Đoàn – Hội phí BVU

HƯỚNG DẪN CÁCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐOÀN – HỘI PHÍ BVU

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam;

Căn cứ văn bản hướng dẫn 39-HD/TWĐTN-BKT ngày 18/03/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hướng dẫn cách thu, nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2024 – 2027;

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Căn cứ thông báo số 01/TB-ĐTN ngày 20/9/2023 của BCH Đoàn trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nộp sổ Đoàn và thu Đoàn phí, Hội phí năm học 2023-2024;

Căn cứ theo nhân sự của của BCH Liên Chi đoàn, Chi Đoàn, Liên Chi Hội, Chi hội; Căn cứ theo tình hình thực tế về hoạt động, phong trào sinh viên.

Ban thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên Trường hướng dẫn cụ thể như sau:

1) Đối với Đoàn – Hội viên không hưởng lương (Sinh viên): Đóng Đoàn phí 3.000 đồng (ba nghìn đồng) một Đoàn viên một tháng (3.000đ/1 Đoàn viên/1 tháng). Tổng Đoàn phí mỗi Đoàn viên phải nộp 3.000 đ x 42 tháng = 126.000 đồng. Hội viên nộp Hội phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một Hội viên một tháng (2.000đ/1 Hội viên/1 tháng). Tổng Hội phí mỗi Hội viên phải nộp 2.000 đ x 42 tháng = 84.000 đồng. Trong đó:

Từ chi đoàn – chi hội trở lên, mỗi cấp giữ lại hai phần ba (2/3) và nộp lên Đoàn – Hội cấp trên một phần ba (1/3) số tiền đoàn phí do đoàn viên đóng hoặc trích nộp của tổ chức Đoàn – Hội cấp dưới. Đoàn – Hội bộ phận, Đoàn – Hội cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở được giữ lại hai phần ba (2/3) số tiền trích nộp của tổ chức Đoàn – Hội cấp dưới.

Đoàn – Hội phí (một phần theo quy định) trích nộp về Đoàn – Hội sinh viên trường để thực hiện các hoạt động, phong trào trong năm học, khen thưởng và nộp về Đoàn cấp trên

Đoàn – Hội phí (một phần theo quy định), Tổ Kế toán – Tài chính – Thủ quỹ Đoàn – Hội sinh viên Trường giữ cho các Liên Chi Đoàn, Chi đoàn, Liên Chi hội, Chi hội. Liên Chi Đoàn, Chi đoàn, Liên Chi hội, Chi hội nhận lại Đoàn – Hội phí từ Đoàn – Hội sinh viên trường thông qua việc chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào, khen thưởng… cho Đoàn – Hội viên Liên Chi Đoàn, Chi đoàn, Liên Chi hội, Chi hội) có Kế hoạch và được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn – Hội sinh viên trường, BTV Liên Chi Đoàn – Hội, thực hiện thủ tục đề nghị duyệt kinh phí theo mẫu). Số kinh phí được duyệt dựa theo số Đoàn – Hội viên của đơn vị cấp cơ sở trực thuộc theo từng Quý, nếu vượt thì không quá 10%

2) Đối với đoàn viên có hưởng lương (đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn cán bộ, chi đoàn giảng viên): Đóng Đoàn phí 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một Đoàn viên một tháng (5.000đ/1 Đoàn viên/1 tháng). Tổng Đoàn phí mỗi Đoàn viên phải nộp 5.000 đ x 12 tháng = 60.000 đồng.

Trường hợp Liên Chi Đoàn, Chi đoàn, Liên Chi hội, Chi hội không chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào…. cho Đoàn viên, Hội viên thì phần Đoàn phí, Hội phí trong năm học sẽ được chuyển vào các hoạt động phong trào, khen thưởng, … do Đoàn – Hội trường chủ trì; Mốc thời gian áp dụng là cuối tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 hằng năm.

Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các Đoàn, Hội cơ sở trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

XEM VĂN BẢN ĐẦY ĐỦ

Bài viết liên quan

BVU lan tỏa yêu thương: Chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
BVU lan tỏa yêu thương: Chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
29/01/2024By
CLB Sân Khấu BVU xuất sắc giành giải nhất tỉnh cuộc thi Học sinh – sinh viên tài năng 2024
CLB Sân Khấu BVU xuất sắc giành giải nhất tỉnh cuộc thi Học sinh – sinh viên tài năng 2024
22/01/2024By
Team Building cùng CLB English Speaking Club
29/12/2022By
CLB logistics BVU tổ chức cuộc thi hackathon 2022
By
CLB Đội Tình Nguyện BVU tổ chức Team building cho các thành viên
By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ