YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO CỤM CẢNG CÁI MÉP -THỊVẢI

Trong hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý  “Phát triển hoạt động logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới”. ThS Đỗ Thanh Phong đã có bài báo:”Yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào cụm cảng Cái mép – Thị Vải”.

Với nội dung tóm tắt: “Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu xác định logistics và cảng biển là ngành kinh tế mũi nhọn. Cụm cảng Cái Mép –Thị Vải trở thành cảng biển đầu tiên của Việt Nam và là cảng thứ19 của thế giới đón được tàu mẹ siêu lớn với trong tải 214.000 DWT. Mức độ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào cụm cảng Cái Mép –Thị Vải ảnh hưởng bởi các nhân tố (các biến): biến cơ sở hạ tầng đóng góp 23,13%, biến chính sách đầu tư đóng góp 11,84%, biến môi trường sống và làm việc đóng góp 17,58%, biến lợi thế vị trí địa lý đóng góp 26,16%, biến chất lượng dịch vụ công đóng góp 11,19% và biến nguồn nhân lực đóng góp 9,99%. Như vậy, thứ tự ảnh hưởng các nhân tố đến mức độ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là: vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, môi trường sống và làm việc, chính sách đầu tư, môi trường sống và làm việc, vị trí địa lý, chất lượng dịch vụ công, nguồn nhân lực”.

Bài viết liên quan

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam.
24/12/2022By
THÁCH THỨC VỀ GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM SAU ĐẠI DỊCH COVID-19
By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ