Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống của con người mà còn tác động đến nền kinh tế, xã hội của toàn thế giới. Ngày nay, có thể nói việc ứng dụng công  nghệ thông tin (CNTT) là một trong những yếu tố làm tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Với đặc thù quốc tế của  mình,  các doanh  nghiệp  logisitcs càng phải chú trọng  hơn trong việc nghiên cứu, áp dụng và phát triển CNTT trong hoạt động quản lý của mình. Phạm vi bài viết đề cập đến một số xu  hướng CNTT đã và đang được ứng dụng trong hoạt động logistics, đổng thời để xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng CNTT cho các doanh nghiệp logistics tạl Việt Nam.

(ThS Đinh Thu Phương – Khoa Kinh tế biển Logistics )

Bài viết liên quan

THÁCH THỨC VỀ GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM SAU ĐẠI DỊCH COVID-19
24/12/2022By
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO CỤM CẢNG CÁI MÉP -THỊVẢI
By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ