Thư viện Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG TIN THƯ VIỆN

Giới thiệu

Thư viện Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được thành lập ngày 26/6/2009 Theo quyết định số 638/QĐ- ĐH BR-VT, trụ sở đặt tại cơ sở 2 số 01 Trương Văn Bang, P.7, Tp.Vũng Tàu.

1. Chức năng và nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet…).

1.2. Nhiệm vụ

a. Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

b. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

c. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

d. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

đ. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

e. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

g. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Nhân sự

– Trưởng thư viện: CN. Lê Hồng Dương.

– Chuyên viên: 01 (CN).

– Nhân viên: 01 (TC).

2.2. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

– Tổ Bổ sung, xử lý tài liệu và phục vụ bạn đọc.

– Tổ tin học.

3. Cơ sở vật chất, vốn tài liệu

3.1. Cơ sở vật chất

Tổng diện tích 287 m2 bao gồm:

– Phòng đọc tổng hợp: diện tích 125 m2, sức chứa 100 chỗ ngồi.

– Kho sách: diện tích 60 m2.

– Kho sách ngoại văn: diện tích 41 m2

– 10 máy tính kết nối Internet phục vụ bạn đọc đặt tại Phòng đọc tổng hợp.

– 01 Server cài đặt phần mềm quản lý Thư viện, phần mềm Thư viện số.

– 03 máy tính, 01 máy in dành cho cán bộ thư viện sử dụng.

– 02 máy tính dành cho tra cứu tài liệu đặt tại Phòng đọc tổng hợp và Kho tự chọn

– 01 máy nước uống nóng – lạnh.

3.2. Vốn tài liệu

– Sách: 24.087 bản / 7.923 nhan đề;

– Báo – tạp chí :62 loại;

– Khóa luận tốt nghiệp: 526 nhan đề/606 bản.

– Đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: 186 nhan đề/295 bản;

– CD-ROM: hơn 1.300 đĩa nhiều lĩnh vực;

– Tài liệu điện tử toàn văn: hơn 15.000 tài liệu.

4. Phần mềm quản lý thư viện, Thư viện số

– Phần mềm quản lý thư viện tích hợp mã vạch Libol version 6.0, quản lý mượn –  trả bằng mã vạch, tra cứu mục lục trực tuyến (OPAC) qua mạng nhanh chóng, chính xác.

– Phần mềm Thư viện số DSPACE version 5.9, với hơn 15.000 tài liệu toàn văn, cho phép tìm kiếm và tải tài liệu điện tử phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu.

Liên hệ:

Trụ sở: 01 Trương Văn Bang, P.7, Tp.Vũng Tàu – Lầu 1

Điện thoại: (+84)647305456 – Ext: 3286 (3287)

Email: lib@bvu.edu.vn

Website: library.bvu.edu.vn

Xem nội quy

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, học sinh, sinh viên của Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu và các đối tượng bạn đọc ngoài Trường đều được sử dụng Trung tâm Tài nguyên học tập và giảng dạy (sau đây gọi tắt là Thư viện).

2. Bạn đọc đến Thư viện trang phục lịch sự, giữ trật tự và vệ sinh chung.

3. Xuất trình Thẻ học viên – sinh viên, Thẻ cán bộ, Thẻ giảng viên, Thẻ nhân viên khi vào Thư viện, không sử dụng thẻ của người khác. Đối với bạn đọc ngoài trường, xuất trình các giấy tờ tùy thân được pháp luật Việt Nam công nhận khi vào Thư viện.

4. Để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Tự quản lý tiền, tư trang, giấy tờ cá nhân và các vật dụng có giá trị khác.

5. Không mang đồ ăn, vật dụng dễ gây cháy nổ, chất kích thích, chất bị cấm, văn hoá phẩm độc hại vào Thư viện.

6. Có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản của Thư viện, tuân thủ các chỉ dẫn của Thư viện.

II. SỬ DỤNG TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

1. Đọc tại chỗ:

Số lượng không quá 03 tài liệu, làm thủ tục tại quầy phục vụ.

2. Mượn về nhà:

– Số lượng không quá 03 tài liệu, thời gian không quá  03 tuần (21 ngày). Hết thời hạn được mượn, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải mang tài liệu đến gia hạn, thời gian gia hạn là 07 ngày và chỉ được 01 lần.

Kiểm tra tình trạng tài liệu khi mượn – trả, nếu phát hiện bị rách, hỏng, bị gạch xóa, bôi bẩn, báo ngay cho cán bộ thư viện biết để xử lý.

3. Sử dụng Thư viện điện tử, máy tính của Thư viện:

– Chỉ sử dụng máy tính và đường truyền Internet cho mục đích học tập và nghiên cứu.

– Tài liệu điện tử, giáo trình điện tử: truy cập, đọc trực tuyến, tải về và sử dụng theo chỉ dẫn. Bạn đọc ngoài Trường được đọc trực tuyến sau khi đăng ký tài khoản qua mạng Internet thành công, đồng thời được sử dụng các nguồn tài nguyên được cấp phép mở, các tài liệu không hạn chế khác.

– CD-ROM sử dụng tại chỗ, số lượng không quá 02 CD-ROM/lần, làm thủ tục mượn – trả tại bàn phục vụ.

III. CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM

1. Lấy cắp, chiếm dụng, đánh tráo, làm mất, làm hư hại tài liệu và các tài sản khác của Thư viện (kể cả các hành vi: bôi bẩn, viết, vẽ, gạch, xoá… lên tài liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Thư viện).

2. Sao chụp, phát tán trái phép tài liệu của Thư viện.

3. Sử dụng máy tính, đường truyền của Thư viện truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh; các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về việc sử dụng Internet nơi công cộng.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, bạn đọc sẽ bị xử lý theo quy định, quy chế của nhà trường hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Trích Nội quy số 765/NQ-BVU, ngày 06/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu)

——————————————-

QUY ĐỊNH

Về xử lý vi phạm Nội quy thư viện

1. Mượn tài liệu quá thời hạn quy định: phạt tiền 1.000đ/ngày.

2. Sao chụp trái phép tài liệu Thư viện:

a) Không được sử dụng Thư viện 01 tháng.

b) Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm Luật sở hữu trí tuệ hoặc các quy định của pháp luật về quyền tác giả.

3. Làm mất, làm hư hại tài liệu:

a) Đền đúng tài liệu cộng với phí xử lý nghiệp vụ 10.000 đồng/tài liệu.

b) Trường hợp không tìm được đúng tài liệu thì phải đền tiền gấp ba (03) lần giá trị tài liệu gốc cộng với phí xử lý nghiệp vụ 10.000 đồng/tài liệu.

4. Lấy cắp, chiếm dụng, đánh tráo tài liệu của thư viện:

Buộc phải trả lại tài liệu đã chiếm dụng; phạt tiền gấp năm (05) lần giá trị tài liệu; cắt quyền sử dụng Thư viện; thông báo toàn trường, xử lý kỷ luật.

5. Cắt, xé tài liệu

Bồi hoàn tài liệu gốc; phạt tiền gấp năm (05) lần giá trị tài liệu; cắt quyền sử dụng Thư viện 01 tháng; thông báo về khoa,  xử lý kỷ luật.

6. Làm hỏng trang thiết bị: Bồi thường theo chi phí sửa chữa, thay thế thực tế.

7. Đối với những trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Trích Quy định số 866/QĐ-ĐHBRVT, ngày 08/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu)

Liên kết thư viện

Thư viện Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu có liên kết với một số Thư viện để chia sẻ tài nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của bạn đọc. Dưới đây là danh sách một số Thư viên mà Thư viện Đại học bà Rịa – Vũng tàu đã ký kết chia sẻ tài liệu:

1. Thư viện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

– Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

– Website: http://lib.hcmute.edu.vn/

2. Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

– Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12, TPHCM

– Website: http://elib.ntt.edu.vn/

3. Thư viện Trường ĐH An Giang

– Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang

– Website: http://lib.agu.edu.vn/

Bạn đọc có nhu cầu sử dụng tài liệu ở các thư viện trên có thể vào địa chỉ các trang web của các thư viện để tra cứu và tìm tài liệu. Để sử dụng hình thức liên kết thư viện trên bạn đọc có thể:

Bước 1: Ghi rõ thông tin sau:

– Thông tin cá nhân: Họ & Tên,  MSSV, Khóa học, Lớp học/đơn vị, điện thoại

– Thông tin tài liệu: ghi đầy đủ tên sách, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, ký hiệu kho và ký hiệu môn loại/Tên thư viện lưu trữ.

Bước 2: Sau đó, bạn đọc có thể gửi yêu cầu về Thư viên qua các hình thức sau:
– Trực tiếp: Thư viện Đại học bà Rịa – Vũng Tàu, Số 01, Trương Văn bang, p.7, Tp. Vũng Tàu

– Email: lib@bvu.edu.vn

Ghi chú: Mọi chi phí phát sinh tài chính về tiền thế chân tài liệu, quá trình vận chuyển tài liệu… bạn đọc sẽ thanh toán theo yêu cầu của thư viện bạn.

Hân hạnh phục vụ bạn đọc.

Điện thoai: 02547305456 – nhánh 3286

Email: lib@bvu.edu.vn

Liên hệ

Trụ sở: 01 Trương Văn Bang, P.7, Tp.Vũng Tàu – Lầu 1

Điện thoại: (+84)2547305456 – Ext: 3286 (3287)

Email: lib@bvu.edu.vn

Website: library.bvu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/librarybvu

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM