Thông tin thầy cô khối ngành du lịch để các em sinh viên liên hệ hỗ trợ

Thầy Nguyễn Quang Thái – Phó trưởng khoa Du lịch-Sức khỏe

Điện thoại: 0912 020 079

Cô Phạm Thu Huyền – Giảng viên

Điện thoại: 0987 697 229

Cô Trần Thị Ngọc Huỳnh – Giảng viên

Điện thoại: 0906 626 526

Bài viết liên quan

Sinh viên ngành Điều Dưỡng và học phần thực hành
23/12/2022By
Sự kiện thi kết thúc học phần của sinh viên Du lịch
By
Khoa du lịch- sức khỏe tổ chức chào đón tân sinh viên khóa 2022
08/10/2022By