Thông tin thầy cô giáo vụ để các em sinh viên liên hệ đăng ký học phần

1.Cô Bạch : 0909269945 Khoa Kinh tế biển – Logistics: Các môn chuyên ngành.

2.Cô Nga: 0983124248 , cô Tôn An Châu : 0973179589, Thầy Thuần: 0362217333; Khoa Ngôn ngữ – Khoa học xã hội( các học phần Kinh tế chính trị, CN Mac Le Nin, Tư tương HCM) ngoại ngữ, Kỹ năng mềm).

3. Cô Nhinh: 090979935926 Chuẩn đầu ra CNTT

4. Cô Giang: 0975060921 Khoa Du lịch – Sức khỏe. ( Giáo dục thể chất)

Bài viết liên quan

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA
22/12/2022By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ