CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ CHUẨN ĐẦU RA

***NGÀNH LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG***

 

Stt Khóa Link để cương chi tiết Link chuẩn đầu ra
1 Chương trình đào tạo Khóa 2021 Xem file CTĐT tại đây Xem file CĐR tại đây
2 Chương trình đào tạo Khóa 2020 Xem file CTĐT tại đây Xem file CĐR tại đây
3 Chương trình đào tạo Khóa 2019 Xem file CTĐT tại đây Xem file CĐR tại đây
4 Chương trình đào tạo Khóa 2018 Xem file CTĐT tại đây Xem file CĐR tại đây
5 Chương trình đào tạo Khóa 2017 Xem file CTĐT tại đây Xem file CĐR tại đây

 

Bài viết liên quan

Thông tin thầy cô giáo vụ để các em sinh viên liên hệ đăng ký học phần
22/12/2022By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ