Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và các giáo trình nội bộ của ngành Kế toán, tháng 02/2022

Trong tháng 02/2022, Phòng Đào tạo – Quản lý Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 05 giáo trình nội bộ phục vụ cho việc đào tạo ngành kế toán. Cụ thể:

– Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng kế toán trách nhiệm tại các công ty kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh BRVT” do TS. Nguyễn Thị Đức Loan, Trưởng ngành Kế toán làm chủ nhiệm.

– 05 Giáo trình nội bộ “Kiểm toán báo cáo tài chính”, “Kế toán chi phí”, “Kế toán công”, Luật kế toán”, “Chuẩn mực kế toán quốc tế” do các giảng viên của ngành Kế toán biên soạn.

Hội đồng nhận định đề tài của ThS. Nguyễn Thị Đức Loan nghiên cứu có cơ sở nguồn gốc số liệu rõ ràng, phân tích kỹ những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng kế toán trách nhiệm tại các công ty bât động sản trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng kế toán trách nhiệm (KTTN) tại các công ty kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm giúp cho nhà quản lý tại các công ty bất động sản thấy được tầm quan trọng của kế toán trách nhiệm trong quá trình quản lý công ty. Nghiên cứu này nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá KTTN quản lý trong các DN và gợi ý các hàm ý quản trị về việc tổ chức kế toán trách nhiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các DN kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại giỏi.

Với 05 giáo trình nội bộ, Hội đồng nhận định các chủ biên đã có sự đầu tư nghiêm túc và khá chỉn chu, các giáo trình đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quy định biên soạn giáo trình nội bộ. Hội đồng thống nhất thông qua kết quả biên soạn với yêu cầu các chủ biên bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hơn cho các giáo trình.

An Trần

Bài viết liên quan

Sinh viên BVU sáng tạo nghiên cứu giải bài toán thực tiễn, khẳng định chất lượng đào tạo
Sinh viên BVU sáng tạo nghiên cứu giải bài toán thực tiễn, khẳng định chất lượng đào tạo
21/05/2024By
Nghiên cứu mới tạo ra loại kính hoạt tính sinh học diệt khuẩn tốt gấp 100 lần
14/03/2022By
3 học sinh Việt Nam sáng chế mũ cách ly di động cực xịn, nhận luôn giải thưởng danh giá thế giới
By
Lớp phủ sinh học chứa vi khuẩn, phát minh có thể cách mạng hóa quy trình xử lý nước thải
By
Chế tạo thành công tế bào bằng plastic đầu tiên
17/12/2021By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ