Cơ sở 2 số 1 Trương Văn Bang

Địa điểm học

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Xem chi tiết

7380101Ngành Luật

Mã ngành : 7380101
Bậc đào tạo : Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7340115Ngành Marketing

Mã ngành : 7340115
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Xem chi tiết

7340101Quản trị kinh doanh

Mã ngành : 7340101
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7340301Kế toán

Mã ngành : 7340301
Khoa : Kinh Tế - Luật, Kinh Tế - Luật, Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7720201Dược học

Mã ngành : 7720201
Thời gian đào tạo : 5 năm
Tổng tín chỉ : 150 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

7720301Ngành Điều dưỡng

Mã ngành : 7720301
Thời gian đào tạo : 4 năm
Bậc đào tạo : Đại học
Tổng tín chỉ : 130 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

7510605Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành : 7510605
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kinh tế biển - Logistics
Xem chi tiết
1 2

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ