Đánh giá sự hài lòng của sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng về chất lượng đào tạo tại đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ vào tính cấp thiết của việc xác định chất lượng đào tạo ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, tuyển sinh củatrường, nhóm tác giả đã tiến hành hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài để có thể xác định định hướng nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở các lý thuyết có liên quan và kế thừa các nghiên cứu trước liên quan đến chất lượng đào tạo, nhóm tác giả đã phân tích các số liệu thứ cấp để đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng tại BVU hiện nay. Bên cạnh đó, nhóm tác giả còntiến hành khảo sát sinh viên đã và đang theo học ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng tại trường để nhận ý kiến đánh giá của sinh viên về chất lượng đào tạo của ngành.Sau khi thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua việc khảo sát các đối tượng bằng bảng câu hỏi đã được xây dựng từ nghiên cứu định tính, tác giả đã thực hiện các bước xử lý số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt được những mục tiêu nghiên cứu đã xác định từ trước, đặc biệt là đánh giá được thực trạng chất lượng đào tạo của ngành thông qua đánh giá của sinh viên. Để tài cũng đã tổng hợp những giải pháp mà nhóm tác giả cho là cẩn thiết phải triển khai nhanh chóng trong giai đoạn hiện nay, trong đó quan trọng nhất là sự kết nối với doanh nghiệp, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc học tập và nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ giảng viên của trường

Bài viết liên quan

Sinh viên BVU chinh phục Chung kết “Đấu trí pháp luật 2024”: Hành trình rực lửa trí tuệ và bản lĩnh!
Sinh viên BVU chinh phục Chung kết “Đấu trí pháp luật 2024”: Hành trình rực lửa trí tuệ và bản lĩnh!
03/05/2024By
Đề cương chi tiết ngành CKT Điện -Điện tử
18/12/2023By
Tuyển dụng giảng viên
17/12/2023By
Triết lý giáo dục 5H
By
Khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ KT -Điện điện tử
By

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM