Tìm kiếm thông tin

Ngành học tại BVU

7340115Ngành Marketing

Mã ngành : 7340115
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7340101Quản trị kinh doanh

Mã ngành : 7340101
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết
1 4 5 6 7 8 11

Tìm ngành học

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM