Tìm kiếm thông tin

Ngành học tại BVU

7220201Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7380101Ngành Luật

Mã ngành : 7380101
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết
1 3 4 5 6 7 11

Tìm ngành học

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ