Tìm kiếm thông tin

Ngành học tại BVU

7810201Quản trị khách sạn

Mã ngành : 7810201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

7810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành : 7810103
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết
1 9 10 11

Tìm ngành học

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM