Uncategorized

Category

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng về chất lượng đào tạo tại đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ vào tính cấp thiết của việc xác định chất lượng đào tạo ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, tuyển sinh củatrường, nhóm tác giả đã tiến hành hệ...