Liên thông

Bậc đào tạo

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Xem chi tiết

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Bậc đào tạo : Đại học
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7220204Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204
Xem chi tiết

7220201Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7380101Ngành Luật

Mã ngành : 7380101
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết

7340115Ngành Marketing

Mã ngành : 7340115
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết
1 2

Search For Courses

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ