Thành lập học viện Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc King Sejong vào năm 2022 tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 04/11/2021 vừa qua, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã có buổi làm việc trực tuyến với Trường Đại học BaekSeok (Hàn Quốc). Kết quả buổi làm việc mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác cho hai bên. Lãnh đão của hai trường đại học cùng thống nhất tiến hành ký kết MOU trên các lĩnh vực: trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên; giao lưu văn hóa; hợp tác đào tạo quốc tế tập trung vào ngành Du lịch-Sức khỏe, và đặc biệt là thành lập Học viện Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc King Sejong tại Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.

Học viện Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc King Sejong – Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là Dự án hợp tác có đối ứng giữa Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu và Trường Đại học BaekSeok (Hàn Quốc) do Quỹ Học viện King Sejong, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ với mục đích giảng dạy ngôn ngữ và quảng bá văn hóa Hàn quốc cho cộng đồng, dự định sẽ được thành lập năm 2022. Với sự tài trợ của Quỹ Học viện King Sejong, Chính phủ Hàn Quốc, Học viện Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc King Sejong tại Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu có 100% đội ngũ giảng viên đến từ Đại học BaekSeok (Hàn Quốc) và chương trình đào tạo được cung cấp bởi hệ thống Học viện Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc King Sejong, do đó, đem lại cho người học môi trường học thuật bài bản và mức học phí thấp. Học viện có sứ mệnh giảng dạy và trao đổi văn hóa, là nơi kết nối giao lưu văn hóa Việt – Hàn tại Thành phố Vũng Tàu và các tỉnh lân cận. Điều đó góp phần thành công cho Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu trong vai trò là cửa ngõ hợp tác quốc tế của khu vực Đông Nam bộ.

Hiện nay, nhu cầu và tiềm năng hợp tác quốc tế với Hàn Quốc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung là rất lớn, do đó việc thành lập Học viện Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc King Sejong tại Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là cơ hội quý báu cho Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc trong sinh viên và cho cộng đồng.

Phương Võ

King Sejong Institute for Korean Language and Culture will be established in 2022 at Ba Ria – Vung Tau University.

On November 4, 2021, Ba Ria-Vung Tau University had an online meeting with BaekSeok University (Korea). The results of the meeting opened up many cooperation opportunities for both sides. Leaders of the two universities agreed to sign the MOU in the fields: student exchange, lecturers exchange; Cultural Exchange; international training cooperation focusing on the Tourism-Health industry, and especially the establishment of King Sejong Institute of Korean Language and Culture at Ba Ria-Vung Tau University.

BaekSeok University (Korea)

King Sejong Institute of Korean Language and Culture – Ba Ria-Vung Tau University is a reciprocal cooperation project between Ba Ria-Vung Tau University and BaekSeok University (Korea) funded by King Sejong Institute Fund. , which is funded by the Korean government for the purpose of teaching Korean language and promoting Korean culture to the community, is expected to be established in 2022.

With the sponsorship of King Sejong Academy Fund, Korean Government, King Sejong Institute of Korean Language and Culture at Ba Ria-Vung Tau University has 100% of the teaching staff from BaekSeok University (Korea) and training programs are provided by King Sejong Institute of Korean Language and Culture system, thus, providing learners with a methodical academic environment and low tuition fees. The Institute has the mission of teaching and cultural exchange, as a place to connect Vietnamese – Korean cultural exchanges in Vung Tau City and neighboring provinces. That contributes to the success of Ba Ria-Vung Tau University in its role as an international cooperation gateway in the Southeast region.

Currently, the need and potential for international cooperation with Korea in Ba Ria – Vung Tau province in particular and the whole country in general is great, so the establishment of King Sejong Institute of Korean Language and Culture in Ba Ria-Vung Tau University is a valuable opportunity for the University to improve the quality of Korean language training among students and the community.

Bài viết liên quan

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu ký MOU với Thành phố Izumiotsu, Tỉnh Osaka
Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu ký MOU với Thành phố Izumiotsu, Tỉnh Osaka
22/05/2024By
BVU Đón Tiếp ISCO Hướng Tới Hợp Tác Giáo Dục Và Việc Làm Cho Sinh Viên Ngành Công Nghệ Thông Tin
BVU Đón Tiếp ISCO Hướng Tới Hợp Tác Giáo Dục Và Việc Làm Cho Sinh Viên Ngành Công Nghệ Thông Tin
17/05/2024By
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu long trọng tổ chức chương trình tiếp đón Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu long trọng tổ chức chương trình tiếp đón Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ
16/04/2024By
Doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng Sinh Viên BVU và ký kết MOU: Một dấu mốc quan trọng
Doanh nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng Sinh Viên BVU và ký kết MOU: Một dấu mốc quan trọng
29/12/2023By
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu lọt “mắt xanh” tổ chức JICA
01/12/2023By

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ