Ngành

Ngành/Chuyên ngành

7510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành : 7510201
Thời gian đào tạo : 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm, 3.5 năm
Bậc đào tạo : Liên thông
Xem chi tiết

7510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành : 7510102
Xem chi tiết

7510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành : 7510301
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học
Xem chi tiết

7510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành : 7510205
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ, Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7480201Công nghệ thông tin

Mã ngành : 7480201
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ, 120 tín chỉ
Khoa : Kỹ Thuật - Công Nghệ
Xem chi tiết

7310401Tâm lý học

Mã ngành : 7310401
Bậc đào tạo : Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học, Đại học
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Xem chi tiết

7220204Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành : 7220204
Bậc đào tạo : Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông, Liên thông
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7310608Đông phương học

Mã ngành : 7310608
Xem chi tiết

7220201Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành : 7220201
Khoa : Ngoại ngữ - Khoa học xã hội
Xem chi tiết

7380101Ngành Luật

Mã ngành : 7380101
Khoa : Kinh Tế - Luật
Xem chi tiết
1 2

Search For Courses

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM