April 29, 2023

Day

Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu Khoa Kinh tế – Luật tổ chức Hội thảo quốc gia “Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững”

Ngày 27/4/2023 tại Hội trường cơ sở 1, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững” là sự kiện có nhiều...

Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội thảo quốc gia “Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vũng”

Ngày 27/4/2023 tại Hội trường cơ sở 1, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững” là sự kiện có nhiều...