March 8, 2023

Day

Hội thi cắm hoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 dành cho nam cán bộ, giảng viên BVU

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) vừa tổ chức thành công Hội thi cắm hoa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 dành cho nam cán bộ...

Chương trình giao lưu sinh viên giữa Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu và Đại học Kyoai Gakuen năm 2023

Chương trình giao lưu sinh viên giữa Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu và Trường Đại học Kyoai Gakuen năm 2023 Chương trình giao lưu sinh viên giữa...

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ