February 26, 2023

Day

Tọa đàm gặp gỡ lãnh đạo tháng 2 với chủ đề “Bà Rịa Vũng Tàu tập trung phát triển nguồn nhân lực”

Nhu cầu nhân lực của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới là rất lớn. Với 65 ngành, chuyên ngành đào tạo, BVU đã và đang góp phần quan trọng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng...