January 3, 2023

Day

Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo Đài Loan thăm và làm việc với Khoa Ngoại ngữ – Khoa học xã hội BVU

Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo Đài Loan thăm và làm việc với Khoa Ngoại ngữ – Khoa học xã hội BVU Sáng ngày 29/12/22, phái đoàn 4 thành viên gồm Tiến sĩ Chun-Fen Tai, Giám đốc Trung tâm ngôn...