August 13, 2022

Day

Livestream Talk Show số 3: 2k4 Nhập học vào BVU – Thực tập có lương & Việc làm chờ sẵn

   Livestream Talk Show số 03 “2k4 Nhập học vào BVU – Thực tập có lương & Việc làm chờ sẵn” với chủ đề “Nhu cầu nhân lực khối ngành Kinh tế – Luật – Logistics”  Đây là chương trình...