Danh sách câu danh ngôn

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.
It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life.
Victor Hugo
Giờ mở cửa
Thứ 2 - Thứ 6
AM: 07h30 - 11h30
PM: 13h30 - 17h30
Thứ 7
AM: 07h30 - 11h30

Tin tức - sự kiện

Truy cập mở

Truy cập mở là sự sẵn sàng của các bài báo nghiên cứu một cách tự do, ngay lập tức, trên trực tuyến cùng với các quyền để sử dụng các bài báo đó một cách đầy đủ trong môi trường số. Truy cập Mở đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng có thể truy cập và sử dụng các kết quả đó - để biến các ý tưởng thành các ngành công nghiệp và đột phá vào đời sống tốt đẹp hơn.