150 tín chỉ

Tổng tín chỉ

7720201Dược học

Mã ngành : 7720201
Thời gian đào tạo : 5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 150 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết

Search For Courses

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM