Gương mặt sinh viên

Chuyên mục vinh danh những bạn sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc tại BVU và có thành tích tốt trong lĩnh vực giáo dục…