phuongnth66@bvu.edu.vn
1900 633 069
80 Trương Công Định, phường 3, Tp. Vũng Tàu

PGS.TS.LS Nguyễn Thị Hoài Phương

HIỆU TRƯỞNG
 • Tiến sĩ Luật kinh tế; Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật của Việt Nam; (2007)
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Luật kinh tế, Dân sự, Lao động; Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật của Việt Nam; (1997)
 • Cử nhân Luật hành chính nhà nước; Đại học Luật Hà Nội; (1987)

Chuyên môn

 • Phó Trưởng Khoa Kinh tế – Quản lý – Luật, Trưởng Ngành Luật, Luật kinh tế, Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (từ 03/2020 đến nay)
 • Phó Viện Trưởng Viện Kinh doanh và Quản lý, Trưởng Ngành Luật, Luật kinh tế, Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (từ 07/2017-03/2020)
 • Trưởng ngành đào tạo sau đại học chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2019 – nay)
 • Phó khoa luật dân sự, Giảng viên, Đại học Luật Tp.HCM, (2008 – 06/2007)
 • Tổ trưởng bộ môn luật tố tụng dân sự hôn nhân gia đình, Giảng viên, Đại học Luật Tp.HCM, (1988 – 2008)
 • Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Thành viên Ban biên tập Tạp chí Khoa học pháp lý
 • Thành viên hội đồng khoa học trường Đại học Luật Tp.HCM
 • Thành viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở tại Đại học Luật Tp.HCM
 • Chủ tịch hội đồng khoa học khoa luật dân sự
 • Trưởng văn phòng luật sư Hoài Phương
 • Luật sư công ty luật TNHH MTV Hoài Phương
 • Trọng tài viên Trung tâm trọng tài HTA Việt Nam
 • Trọng tài viên Trung tâm trọng tài thương mại luật gia Việt Nam (VLCAC)

Nghiên cứu

 • Luật thương mại, Luật dân sự, Luật lao động, Luật tố tụng dân sự
 • Tố tụng hành chính, Thi hành án dân sự, Trọng tài thương mại
 • Bảo đảm quyền con người trong pháp luật dân sự, lao động và hôn nhân gia đình ở Việt Nam hiện nay, Cấp trường, Chủ nhiệm, (2008 – 2009)
 • Thời hiệu khởi kiện – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Cấp Bộ, Chủ nhiệm, (2003 – 2005)
 • Xây dựng mô hình thừa phát lại ở Việt nam, Cấp Nhà nước, Thành viên, (1999 – 2000)
 • Thủ tục giám đốc thẩm, Cấp trường, Chủ nhiệm, (1997 -1998)

Công bố

Sách:

 • Thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự, (2018), Sách chuyên khảo – NXB Tư pháp
 • Giải quyêt tranh chấp đất đai, (2016), Sách chuyên khảo – NBX Tư pháp
 • Giáo trình kỹ năng của luật sư, (2016), Giáo trình – NBX Tư pháp
 • Giáo trình kỹ năng của thẩm phán, (2016), Giáo trình – NBX Tư pháp
 • Giáo trình luật tố tụng dân sự, (2015), Giáo trình – NBX Hồng Đức
 • Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, (2015), Sách chuyên khảo – NXB Chính trị quốc gia
 • Pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tài phán ở Việt Nam, (2010), Sách chuyên khảo – NXB Chính trị quốc gia
 • Khởi kiện tại tòa án và trọng tài thương mại, (2010), Sách chuyên khảo – NXB Chính trị quốc gia
 • Tập bài giảng Luật Tố tụng dân sự Việt Nam, (1997), Trường ĐH Luật Tp. HCM
 • Tìm hiểu Luật Tố tụng dân sự (1994), Sách chuyên khảo – NXB Công An ND
 • Thủ tục kiện và thi hành án kinh tế dân sự (1994), Sách chuyên khảo – NXB Chính trị quốc gia
 • Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng dân sự và Hợp đồng kinh tế, (1994), Sách chuyên khảo – NXB Chính trị quốc gia

Tạp chí:

 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại tại tòa án – những vấn đề đặt ra cho việc hoàn thiện Bộ luật Tố tụng dân sự, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (2010)
 • Bàn về phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân trong Dự thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng, Tạp chí Tòa án nhân dân, (2010)
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự của nhà nước ở Việt Nam – nhìn từ góc độ bảo đảm quyền con người, Tạp chí khoa học pháp lý của trường Đại học Luật TP. HCM, (2010)
 • Sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự và những vấn đề đặt ra cho việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự, Tạp chí Tòa án nhân dân, (2009)
 • Trao đổi về bài viết: «Hòa giải trong tố tụng dân sự – nhìn từ góc độ kinh tế », Tạp chí Khoa học pháp lý Đại học Luật TP.HCM, (2006)
 • Về các giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ tố tụng Trọng tài thương mại, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (2006)
 • Một số điểm mới về thẩm quyền, thủ tục tố tụng giải quyết các tranh chấp của Tòa án nhân dân cấp quận, huyện trong Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí Khoa học pháp lý trường Đại học Luật TP.HCM, (2004)
 • Một số điểm mới trong dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí Khoa học pháp lý Đại học Luật TP.HCM, (2003)
 • Thủ tục bán đấu giá tài sản kê biên trong giai đoạn thi hành án dân sự, Tạp chí Khoa học pháp lý Đại học Luật TP.HCM, (1999)
 • Lưu Tuyết Vân – người có quyền lợi liên quan trong vụ án, Tạp chí Tòa án nhân dân, (1994)

Hội thảo:

 • Mô hình tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong bối cảnh cải cách tư pháp, (2009), Hội thảo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức tại TPHCM
 • Bình đẳng giới ở Việt Nam – nhìn từ thực tiễn đào tạo giảng dạy luật, (2009), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Bình đẳng giới do trường Đại học Luật TP. HCM tổ chức
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước trong pháp luật Việt Nam, (2008), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do Viện Nhà nước và Pháp luật và viện Kas tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu
 • Thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật tố tụng dân sự 2004, (2007), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế do Viện Nhà nước và Pháp luật và Viện Kas tổ chức tại Bình Thuận
 • Phương pháp giảng dạy môn Luật Tố tụng dân sự trong điều kiện hội nhập, (2007), Kỷ yếu Hội thảo dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo luật của trường Đại học Luật TPHCM tổ chức

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ