Thông báo (khoa NN-KHXH)

Category

Thông tin liên hệ Khoa Ngoại ngữ và Khoa học xã hội

THÔNG TIN LIÊN HỆ 1. GIÁO VỤ KHOA: 1.1. Tôn An Châu, phụ trách: Ngôn ngữ Anh & Lý luận chính trị ĐT: 0973179589 1.2. Nguyễn Thị Thanh Nga, phụ trách: Đông phương học, Tâm lý học & Lý luận...