Khoa kĩ thuật – công nghệ

Category

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 02.04.2023

Chúc mứng các bạn sinh viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 02.04.2023.

Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ chúc mừng 23 bạn sinh viên trong danh sách đạt học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 loại Giỏi...

Thông tin Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (cập nhật)

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TẦM NHÌN Đến năm 2030, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ trở thành một khoa lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo,...

Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

CĐR CNTT năm 2017 CĐR CNTT năm 2018 CĐR CNTT năm 2019 CĐR CNTT năm 2020 CĐR CNTT năm 2021

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

CTĐT CNTT năm 2017 CTĐT CNTT năm 2018 CTĐT CNTT năm 2019 CTĐT CNTT năm 2020 CTĐT CNTT năm 2021

Đề cương chi tiết CTĐT Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật)

Đề cương chi tiết CTĐT Ngành Công nghệ thông tin ĐCCT CNTT năm 2017 ĐCCT CNTT năm 2018 ĐCCT CNTT năm 2021
1 2 3

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ