November 11, 2023

Day

Xu hướng ngành nghề và tầm quan trọng của Tâm lý học trong 10 năm tới

Nền kinh tế toàn cầu đang trải qua sự chuyển đổi nhanh chóng nhờ những đổi mới công nghệ của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Những tiến...

BVU – ngọn cờ tiên phong trong đào tạo thạc sỹ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong cả nước

Sáng nay ngày 11/11/2023 trong không khí trang trọng tại Hội trường cơ sở 1 trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu ( BVU) Hội đồng thẩm định đề...

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ