December 17, 2021

Day

Chế tạo thành công tế bào bằng plastic đầu tiên

Các nhà nghiên cứu tại Khoa Vật liệu phân tử tại trường đại học Radboud đã chế tạo thành công tế bào nhân thực bằng plastic đầu tiên dựa trên...

Tái tạo thành công tế bào võng mạc

Các nhà khoa học Mỹ vừa tái tạo được tế bào võng mạc ở động vật có vú. Những thử nghiệm trên chuột có thể mở ra hướng đi mới...

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2024

ĐĂNG KÝ