Qui chế tuyển sinh
  • TS-DHCQ-Dot-2-2017 Tải xuống
  • Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2015 kèm thông tư 03-2015 bộ GDĐT Tải xuống
  • Quy chế thi THPT QG 2015 kèm thông tư 02-2015 Bộ GDĐT Tải xuống
  • Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2008 Tải xuống
  • Mẫu xét tuyển riêng Đại học - Cao đẳng Tải xuống
  • Thông tư 02 về việc sửa đổi quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2009 Tải xuống