Phòng Quản lý đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu tổng quan

Phòng Quản lý đào tạo & Đảm bảo chất lượng được thành lập trên cơ sở Phòng Đào tạo – Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (theo Quyết định số 1129/QĐ-BVU ngày 15/4/2022).

Nhân sự

STT Họ tên Chức danh Email
       
1

TS. Đỗ Ngọc Minh

Phó phòng

minhdn@bvu.edu.vn

2

ThS. Lê Thị Anh Phương

Chuyên viên

phuonglta@bvu.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Đại Dương

Chuyên viên

duongnd@bvu.edu.vn

4

ThS. Lê Thị Thu Dung

Chuyên viên

dungltt@bvu.edu.vn

5

ThS. Phan Ánh Trúc

Chuyên viên

trucpa@bvu.edu.vn

6

KS. Lê Quang Thắng

Chuyên viên

thanglq02@bvu.edu.vn

Chức năng

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo đại học và đảm bảo chất lượng về giáo dục – đào tạo;

– Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đào tạo đại học, đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo, kiểm định chất lượng nội bộ, đảm bảo vận hành đúng theo các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường.

Nhiệm vụ

1. Công tác đào tạo

– Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập tổng thể theo từng năm học, học kỳ cho các loại hình đào tạo bậc đại học;

– Tổ chức, triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập theo từng năm học và học kỳ;

– Tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập theo hệ thống tín chỉ, quản lý thời khóa biểu cá nhân của sinh viên;

– Lập thời khoá biểu, bố trí phòng học, xác nhận việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;

– Quản lý các chương trình, dự án và đề án liên kết đào tạo;

– Chủ trì xét học vụ cho sinh viên theo từng học kỳ chính;

– Chuẩn bị thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên theo các quy chế hiện hành;

– Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của sinh viên về công tác đào tạo.

 

2. Công tác quản lý sinh viên, văn bằng, chứng chỉ

– Quản lý kết quả tuyển sinh, kết quả học tập để xác nhận bảng điểm, xét tốt nghiệp;

– Xem xét các loại văn bằng, chứng chỉ đầu vào và đề xuất miễn giảm môn học cho sinh viên;

– Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xét chọn các học bổng, tài trợ cho sinh viên;

– Chủ trì việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên và thu hồi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

 

3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

– Xây dựng, phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong để hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong Trường;

– Xây dựng và tổ chức kế hoạch đánh giá bên trong, tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Lưu trữ thông tin về hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, cập nhật và đề xuất đăng tải các thông tin cần thiết trên website của Trường;

– Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường về hoạt động kiểm định chất lượng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác về đảm bảo chất lượng do Hiệu trưởng phân công.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

thông tin hỗ trợ

Thời gian làm việc (Thứ 2 - Thứ 6)
Buổi sáng7h30 - 11h30
Buổi chiều13h30 - 17h30
Trung tâm Tuyển sinh BVU

Phòng Tư vấn tuyển sinh – Cơ sở 1 Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu
Số 80 Trương Công Định, P3, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại : 1900 633 069
Zalo : 035 994 6868
Nhân sự phụ trách: Ths Nguyễn Minh Trung
Điện thoại: 1900 633 069
Tư vấn chuyên môn: TS Nguyễn Thị Đức Loan
Điện thoại: 1900 633 069

XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ HỌC BỔNG BVU 2024

XEM