Tìm kiếm thông tin

Ngành học tại BVU

7810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành : 7810103
Thời gian đào tạo : 3.5 năm
Bậc đào tạo : Đại học, Liên thông
Tổng tín chỉ : 120 tín chỉ
Khoa : Du lịch - Sức khỏe
Xem chi tiết
1 10 11 12

Tìm ngành học