Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC BVU ĐỢT 2 NĂM 2020
01/10/2020
Nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển sinh: - Nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/08/2020; Học bổ sung kiến thức và Ôn thi từ ngày: 12/09/2020 ; Thi tuyển (áp dụng đối với thí sinh đã hoàn thành bổ sung kiến thức): dự kiến các ngày 07,08/11/2020.