VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC:

1 Trương Văn Bang, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  • ĐT Văn phòng Viện: (0254)3576682
  • ĐT Điều phối viên ngành QTKD: 0933.180765
  • ĐT Điều phối viên ngành CNTT; Kỹ thuật hóa học: 0979.721420
  • ĐT Điều phối viên ngành TESOL;  Đông phương học: 0935.113485.