[THÔNG BÁO] - Về việc hủy lớp học phần không đủ sĩ số học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Lượt xem: 14

Ngày đăng: 01/03/2021

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp học phần không đủ sĩ số học kỳ 2 năm học 2020 – 2021)

Do số lượng sinh viên đăng ký thực tế vào các lớp học phần Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của Trung tâm Phát triển Kỹ năng mềm không đủ theo quy định, nay Trung tâm phát triển Kỹ năng mềm thông báo sẽ hủy các lớp học phần sau đây:

Stt

Mã lớp học phần

Lớp

Tên môn học

Giáo viên giảng dạy

1

010106002419

DH20DL2

Giáo dục thể chất 1

ThS. Nguyễn Thành Sơn

2

010106002420

DH20TN

Giáo dục thể chất 1

ThS. Nguyễn Thành Sơn

3

010106002527

DH20CT

Giáo dục thể chất 2

ThS. Lê Văn Quốc

Sinh viên vui lòng cập nhật và kiểm tra lịch học, đăng ký lại các học phần đã hủy để không ảnh hưởng đến việc học tập.

Trân trọng!.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC