Đối tác liên kết

EyeOpenerWorks
02/11/2018
Đối tác liên kết đào tạo các chương trình Kỹ năng mềm
Inner Space
02/11/2018
Hỗ trợ các khóa đào tạo miễn phí cho giảng viên KNM
Công ty TNHH Hải Dương
02/11/2018
Đối tác tài trợ, đồng hành cùng Trung tâm trong chương trình"Trung thu yêu thương 2018" cho trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn phường 2.
Công ty TNHH thực phẩm GC (GC Food)
02/11/2018
Đối tác tài trợ các sự kiện do Trung tâm tổ chức