Kỹ năng sống

Chiêu sinh khóa đào tạo "Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống" 20,21/04/2019
27/03/2019
1. Mục tiêu khóa học - Giúp học viên hiểu đúng về phương pháp giảng dạy kỹ năng (Kỹ năng sống, kỹ năng mềm); - Nâng cao kỹ năng tổ chức, điều phối lớp học qua đó học sinh được trải nghiệm học tập thú vị và hiệu quả; - Nâng cao kỹ năng thiết kế các hoạt động trải nghiệm, xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy (teaching/training plan), thiết kế khóa học, tổ chức lớp học sinh động, hiệu quả theo phương pháp giảng dạy tích cực: học tập qua trải nghiệm; - Hỗ trợ một số các hoạt động trải nghiệm hiệu quả để học viên tham kh...
Sinh hoạt Câu lạc bộ Active Kids từ tháng 03 – 06/2019
14/03/2019
Mục tiêu Tạo sân chơi bổ ích, các hoạt động ý nghĩa thiết thực cho các em tuổi từ 07-14, giúp các em hiểu và nhìn nhận đúng về giá trị bản thân; Rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết để các em tự tin, hành vi ứng xử văn minh, phù hợp và tích cực; Giúp các em ý thức trong học tập chủ động, trong xây dựng mục tiêu, kế hoạch học tập nhằm nâng cao thành tích và đem lại niềm vui trong học tập; Tăng cường them cho tâm hồn của các em đến gần hơn, để yêu thương, biết chia sẻ với những số phận khó khăn, tạo động lực để các ...
Chiêu sinh khóa học Kỹ năng sống: Phát triển bản thân - Học tập chủ động
21/11/2018
Mục tiêu khóa học Giúp học viên hiểu và nhìn nhận đúng giá trị bản thân Hiểu thêm về niềm tin, thái độ và hành vi của bản thân và những người xung quanh từ đó có thái độ, hành vi ứng xử phù hợp, tích cực Hiểu và ứng dụng một số công cụ/nguyên tắc trong phương pháp học tập chủ động trong xây dựng mục tiêu, kế hoạch học tập nhằm nâng cao thành tích và đem lại niềm vui thực sự trong học tập Biết ứng dụng kỹ năng đặt câu hỏi trong việc tự khám phá giá trị bản thân, trong học tập và cuộc sống một cách tích cực Thời gian...
Khóa học Play and Learn 10/10/2017
01/11/2018
Link bài viết về khóa học: https://bom.to/vuqbd