Ebook

Đắc nhân tâm
31/01/2019
Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best-selling Books) do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên thế giới. Tác phẩm có sứ...
Báo cáo phát triển thế giới 2018 (WDR 2018)
31/01/2019
Báo cáo phát triển thế giới 2018 (WDR 2018) TÌM HIỂU để hiện thực hóa lời hứa dành cho giáo dục - Đây là lần đầu tiên báo cáo dành trọn cho giáo dục. Thời điểm lúc này là rất phù hợp: giáo dục từ lâu đã rất quan trọng đối với phúc lợi của con người, nhưng nó thậm chí còn hơn thế trong thời đại kinh tế và xã hội đang thay đổi một cách nhanh chóng. Cách tốt nhất để trang bị cho tương lai của trẻ em và thanh thiếu niên đó là xem việc học tập là vấn đề trung tâm. WDR 2018 khám phá bốn chủ đề chính: 1) lời hứa về giáo ...
Tư duy tích cực, bạn chính là những gì bạn nghĩ
07/11/2018
Tải sách tại đây: /documents/479417/0/Tu-duy-tich-cuc-ban-chinh-la-nhung-gi-ban-nghi.pdf/734b0fae-3b4c-4843-9000-ff466be5b7e3
Tư duy tích cực, tạo thành công
07/11/2018
Tải sách tại đây: /documents/479417/0/tu_duy_tich_cuc_tao_thanh_cong.pdf/5bd4f24d-9a01-4b50-b4bf-2b4606ebc0ec
Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh
07/11/2018
Tải sách tại đây: /documents/479417/0/Lam-chu-tu-duy-thay-doi-van-menh-adam-khoo.pdf/77e7fdd3-1500-40af-a427-38346559c045
Getting Things Done The Art Of Stress Free Productivity
07/11/2018
Tải sách tại đây: /documents/479417/0/Getting_Things_Done_-_The_Art_Of_Stress-Free_Productivity+%281%29.pdf/0793fbff-b4e1-4820-a688-3a8d1a68bc22
Đọc vị bất kỳ ai
07/11/2018
Tải sách tại đây: /documents/479417/0/Doc-vi-bat-ky-ai.pdf/0a8ce403-cdd2-497f-a24e-04efb002c3f2
Hướng dẫn kỹ năng kiểm soát trầm cảm
07/11/2018
Tải sách tại đây: /documents/479417/0/ASW-Vietnamese-huong-dan-ky-nang-kiem-soat-tram-cam.pdf/db0b5254-5363-4118-a8a5-193b805de033
Bảy thói quen của người thành đạt
07/11/2018
Tải sách tại đây: /documents/479417/0/7-thoi-quen-cua-ban-tre-thanh-dat.pdf/cb95fb6a-53c9-4614-877b-5051c2d4d82c
Bạn cô đơn ư? Đừng lo lắng. Mọi cuốn sách đều sẵn sàng kết thân với bạn!
07/11/2018
1. Bảy thói quen của người thành đạt: /documents/479417/0/7-thoi-quen-cua-ban-tre-thanh-dat.pdf/cb95fb6a-53c9-4614-877b-5051c2d4d82c 2. Hướng dẫn kỹ năng kiểm soát trầm cảm: /documents/479417/0/ASW-Vietnamese-huong-dan-ky-nang-kiem-soat-tram-cam.pdf/db0b5254-5363-4118-a8a5-193b805de033 3. Đọc vị bất kỳ ai: /documents/479417/0/Doc-vi-bat-ky-ai.pdf/0a8ce403-cdd2-497f-a24e-04efb002c3f2 4. Getting Things Done The Art Of Stress Free Productivity: /documents/479417/0/Getting_Things_Done_-_The_Art_Of_Stress-Free_Prod...