"Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không."

Benjamin Franklin

Tin tức - Thông báo

Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy

Nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và thiết kế bài giảng theo hướng tích cực, hiện đại, trong hai ngày 08 và 09/01/2020, các giảng viên Trung tâm Phát triển kỹ năng mềm (SDC) đã tham dự Khóa huấn luyện "Dạy và học sử dụng công nghệ số"

Chiêu sinh thường xuyên

 

1. Câu lạc bộ Active Kids

Đối tượng: Học sinh độ tuổi từ 07 tuổi – 14 tuổi.

Đăng ký:

- Click tải form đăng ký: https://bom.to/xgLal
- Đăng ký online: https://bom.to/Kka8u
- Đăng ký qua Hotline 0967828208
- Đăng ký qua email: kynangmembvu@gmail.com hoặc đường link: https://bit.ly/2RAc7E1

 

2. Khoá học Nghệ thuật nói chuyện trước đám đông

Đăng ký: 

- Đăng ký qua Hotline 0967828208
- Đăng ký qua email: kynangmembvu@gmail.com

- Đăng ký Page: https://www.facebook.com/softskills.bvu/

 

3. Khoá đào tạo phương pháp giảng dạy kỹ năng

Thông tin về khóa học: https://bitly.vn/1951

Đăng ký: 

- Đăng ký qua Hotline 0967828208

- Đăng ký qua link: https://bitly.vn/148o

- Đăng ký qua email: kynangmembvu@gmail.com

- Đăng ký Page: https://www.facebook.com/softskills.bvu/

Cảm nhận của học viên khóa tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống tại UKA Bà Rịa

Ngày 16,17/02/2019