Chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính

Lượt xem: 307

Ngày đăng: 07/06/2019

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Tổ chức, cán bộ; Chính trị nội bộ; Lao động tiền lương; Chế độ chính sách, phúc lợi; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGV) toàn trường; 

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Hành chính, văn phòng; Kế hoạch tổng hợp và Y tế.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC