Thông báo

Thông báo mời nhận thẻ BHYT sinh viên

Nhà trường thông báo về việc nhận thẻ Bảo hiểm y tế của sinh viên. Còn một số SV đóng tiền mua BHYT từ tháng 6/2019 đến nay vẫn chưa nhận. SV đóng tiền mua BHYT từ tháng 8/2019 đã có thẻ.

Học bổng

Thông báo về việc xét học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019

Học bổng gồm khuyến khích học tập và hỗ trợ học tập. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy đang theo học tại BVU. Số suất học bổng cụ thể như sau: Đối với khuyến khích học tập là 3% trên tổng số sinh viên; Đối với hỗ trợ học tập: nộp hồ sơ để Nhà trường xét cấp theo quy chế, quy định.

Góc sinh viên

Chuyện cười: Sinh viên đi xe buýt

Cứ mỗi lần tớ đứng lên là cô ấy lại ấn tớ ngồi xuống (Ga-lăng với con gái nên bị nhỡ đến 3 bến xe buýt liền đấy).